Rejestracja na Spotkanie Zarządców miejsca światowego dziedzictwa – Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat została zakończona