Spotkanie Zarządców miejsca światowego dziedzictwa – Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat: Jaremcze, 25-28 listopada 2018 r.