Jednym z zadań Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest monitorowanie stanu zachowania i ocena wartości dziedzictwa kulturowego oraz analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa. Efektem tego obszernego badania jest opracowany i wydany przez NID Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księga A i C).

Prezentacja Raportu odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2017 r. w godzinach 10.00-14.00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w Warszawie. 

Prezentacja Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce, 12 grudnia 2017 r.

  • Udział w prezentacji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.